<div align="center"> <h1>Strona Krystyny Wiatrowskiej-Myszkiewicz</h1> <h3>Wiersze, proza, Nadnyskie Spotkania Literackie, Obrzeża</h3> <p>Poezja, proza, wiersze, Krystyna Myszkiewicz,Nadnyskie Spotkania Literackie, NSL,Obrzeża,pismo literackie,impreza literacka,wydawnictwo literackie</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://k.myszkiewicz.w.interia.pl/krystyna_myszkiewicz_wiersze.htm" rel="nofollow">http://k.myszkiewicz.w.interia.pl/krystyna_myszkiewicz_wiersze.htm</a></p> </div>